Laboratorul deservește Uzina de Retratare a Sterilelor, fiind punctul de control fizico – chimic al produselor și subproduselor rezultate din diferitele faze ale procesului tehnologic, precum și de control al calității factorilor de mediu (aer, apă uzată și apă subterană).