Tehnologia aplicată de Romaltyn pentru valorificarea deșeurilor miniere este adaptată specificului sterilului utilizat ca materie primă și include cele mai moderne soluții din industria de prelucrare, în vederea asigurării eficienței economice și a siguranței proceselor.

 • Sterilul din Iazul Central este derocat cu apă sub presiune și transportat la Uzina de Retratare prin conductele de hidrotransport;
 • Procedeul de extracție a metalelor prețioase se face prin dizolvare cu cianură și adsorbție pe cărbune activ (Carbon in Pulp – Carbon in Leach), utilizat în aproape toate instalațiile asemănătoare din lume datorită eficienței și siguranței în utilizare;
 • Distrugerea cianurii din tulbureala rezultată în urma procesării se face în interiorul uzinei folosind procedeul INCO (SO2-Aer), recunoscut ca fiind cel mai eficient pe plan mondial. Acest procedeu asigură faptul că tulbureala care se transportă către Iazul de decantare Aurul va avea un conținut de cianură disociabilă în mediu slab acid sub limita reglementată, adică de maximum 10 mg/l, respectiv de peste 40 ori mai mic decât cel rezultat din exploatările anterioare;
 • La Iazul de decantare Aurul se va menține o plajă (distanța de la digul de coronament la luciul de apă) minimă, de 20 de metri, și o gardă (diferența de nivel dintre cota digului de la coronament și cota apei din iaz) de minim 1,2 m;
 • Stația de epurare construită lângă Iazul de decantare Aurul este prevăzută pentru tratarea apei decantate și deversarea ei în emisar, în limitele impuse de reglementări. Reprezintă investiția majoră a companiei și asigură un control riguros al calității apei epurate.

Printre elementele introduse în fluxul tehnologic pentru stabilirea parametrilor de funcționare se numără:

 • Monitorizarea permanentă a debitului pe toată lungimea conductelor de hidrotransport;
 • Înlocuirea integrală a traseului de conducte;
 • Introducerea etapei de distrugere a cianurii pe teritoriul uzinei;
 • Introducerea unui sistem de monitorizare automată a parametrilor tehnologici;
 • Construcția și automatizarea stației de epurare de la Iazul de decantare Aurul;
 • Modificarea regimului de exploatare a Iazului de decantare Aurul;
 • Construirea unui buzunar de retenție la Iazul de decantare Aurul;
 • Stabilirea unor parametrii de siguranță (plajă și gardă) în exploatarea iazului;
 • Monitorizarea continuă a calității aerului și a apei.

 

Investițiile totale sunt estimate la cca 40 de milioane de dolari.