Introducere

Prezenții Termeni şi Condiții au rolul de a stabili regulile aplicabile utilizării site-ului web al Romaltyn Mining („Website-ul”) și în consecință se adresează fiecărui Utilizator al Website-ului (respectiv, fiecărei persoane fizice sau juridice care are acces la acest site).

Vă informăm că, prin accesarea și/sau utilizarea Website-ului, acceptați regulile stabilite în prezenții Termeni şi Condiții. În cazul în care nu sunteți în totalitate de acord cu termenii şi condițiile prevăzute în acest document, nu veți putea accesa și/sau utiliza Website-ul și nici informațiile cuprinse în acesta. Deoarece Romaltyn Mining îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completă în mod discreționar/unilateral conținutul, fără nicio notificare prealabilă, vă rugăm să citiți întotdeauna Termenii şi Condițiile înainte de orice utilizare a Website-ului.

Dreptul de autor

Întregul conținut al Website-ului se supune prevederilor legale care reglementează dreptul de autor precum și drepturile conexe dreptului de autor. Conținutul Website-ului, textele, grafica, imaginile și orice alt material sau informații care se găsesc/se pot găsi pe Website sunt protejate de Legea Dreptului de Autor și sunt proprietatea exclusivă a Romaltyn Mining. Dreptul de autor asupra informațiilor existente pe Website aparține Romaltyn Mining, cu excepția altor documente aparținând terților, care sunt de asemenea protejate de legea dreptului de autor. Litigiile cu privire la acest Website vor fi soluționate de către instanțele românești.

Reguli de utilizare

Scopul principal al Website-ului este de a pune la dispoziția publicului informațiile și datele cu privire la Romaltyn Mining și la proiectul său. Utilizatorii Website-ului vor respecta și se vor conforma tuturor legilor și regulamentelor aplicabile și nu vor accesa sub nicio formă site-ul pentru a transmite, modifica și/sau distruge orice parte a conținului acestuia, încălcând astfel legea (inclusiv, fără a se limita la, dreptul de autor, drepturile de marcă și de proprietate intelectuală). Prin urmare, Website-ul va fi utilizat numai în scopuri personale, și nu poate fi utilizat în niciun fel în scopuri comerciale.

Prin utilizarea acestui Website, acceptați și sunteţi de acord că Romaltyn Mining nu va fi răspunzătoare pentru nicio pagubă sau prejudiciu care decurge direct sau indirect din orice aspect în legătură cu Website-ul, respectiv din actualizarea informațiilor, posibile inadvertențe, omisiuni sau erori de transmitere, utilizarea oricăror legături către alte site-uri web, care se găsesc pe Website; Romaltyn Mining nu va fi în niciun fel răspunzătoare pentru nici una dintre aceste legături către alte site-uri web, și nici pentru conținutul acestora, deoarece Romaltyn Mining nu deține niciun control, putere sau autoritate asupra acestor site-uri web.

Anumite informații postate pe Website pot fi rezultatul unei perspective conturate/imaginate de Romaltyn Mining cu privire la activitatea sa, și trebuie tratate ca o „perspectivă viitoare”, a cărei realizare depinde/poate depinde, conform legii, de anumiți factori/condiții precum licențe, autorizații și permise, care sunt independente de Romaltyn Mining și în lipsa cărora anumite acțiuni/activități nu pot fi realizate. Romaltyn Mining nu își asumă nicio obligație sau răspundere nici cu privire la emiterea acestor licențe, autorizații sau permise etc., deoarece nu stă în prerogativa, voința sau puterea de decizie a acesteia, și implicit, nici cu privire la realizarea perspectivelor conturate, în lipsa emiterii acestor documente de către autoritățile competente, conform legii. Nicio informație existentă pe Website nu poate constitui și nu poate fi considerată ca o recomandare juridică sau tehnică și nici ca angajând contractual Romaltyn Mining, în niciun mod fața de terți.

Reguli de securitate

La accesarea sau utilizarea în orice fel a Website-ului, sunt intezise:

 • Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informațiilor existente pe Website;
 • Ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informațiilor publicate;
 • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul Website-ului;
 • Încercarea de a interveni în bună funcționare a serverelor de găzduire. Utilizatorilor le este interzis, de asemenea, să întreprindă orice acțiune menită a restricționa accesul și/sau utilizarea Website-ului.
 • Încălcarea oricăreia dintre aceste reglementări va atrage răspunderea civilă sau penală a respectivului Utilizator, conform legii. În aceste cazuri, Romaltyn Mining va avea dreptul de a coopera cu autoritățile competente în orice stadiu al procesului de cercetare/procesului împotriva acestor Utilizatori în culpă.

Modificări

Romaltyn Mining îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment sau de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau total, informațiile oferite de Website, fără ca o notificare prealabilă să fie necesară. De asemenea, Romaltyn Mining își rezervă dreptul de a modifica sau completa Termenii şi Condițiile disponibile pe Website-ul său în orice moment și la decizia să exclusivă, precum și de a schimba în orice moment conținutul acestuia. Condițiile/informațiile noi/modificate sunt valabile din momentul în care sunt făcute publice, respectiv din momentul postării pe site, și nu au caracter retroactiv.

Declinarea răspunderii

Prin utilizarea acestui site, orice persoană declară în mod expres că înțelege și este de acord cu următoarele condiții:

 • Utilizarea Website-ului se face pe propria răspundere.
 • Orice material citit sau obținut prin orice mijloace atunci când se utilizează informațiile oferite de Website, poate fi folosit numai pe propriul risc. Utilizatorul este singurul răspunzător pentru orice distrugere care poate interveni asupra calculatorului de la care este accesat Website-ul, sau pentru orice pierdere de date care poate rezulta că urmare a accesării conținutului Website-ului.

Limitări ale răspunderii

Prezenta limitare a răspunderii nu este menită să acționeze contrar cerințelor legale aplicabile, sau să scutească Romaltyn Mining de răspunderi care nu pot fi excluse conform legii.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, menționăm că Romaltyn Mining, afiliații sau reprezentanții acesteia, nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru profit nerealizat, bună-credință, posibilități de utilizare date sau alte daune intangibile sau nemăsurabile, care rezultă din:

 • Utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza informațiile Website-ului;
 • Accesul neautorizat la, sau deteriorarea transmiterii datelor Utilizatorului;
 • Declarațiile sau acțiunile oricărui terț cu privire la conținutul Website-ului;
 • Orice altă problemă cu privire la conținutul Website-ului.

Website-ul este oferit în această formă fără nicio altă garanție iar informațiile cuprinse în acesta sunt furnizate ca atare. Prin urmare, toți termenii şi garanțiile în legătură cu acesta sunt excluse, în cea mai mare măsură permisă de lege.

În niciun caz Romaltyn Mining nu va fi răspunzătoare pentru discrepanțele, indisponibilitățile sau alte defecte ale Website-ului sau ale conținutului acestuia, pentru orice pierdere, daună, sau cost suportat, despre care se pretinde că este rezultatul sau decurge din utilizarea Website-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, orice eroare, omisiune, întrerupere, întârziere cu privire la acesta. De asemenea, Romaltyn Mining nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru daunele sistemelor de calcul ale utilizatorului.

Utilizarea Website-ului va fi făcută în condițiile şi termenii prevăzuți în prezentul document, acceptați în mod implicit de către Utilizator în momentul accesării site-ului.