Siguranță

Pe întreg fluxul tehnologic, Romaltyn a prevăzut atât soluții pentru asigurarea siguranței în funcționare, cât și metode de monitorizare constantă și de intervenție, cum ar fi:

Pe traseul conductelor:

 • înlocuirea conductelor vechi cu unele noi, cu pereți groși;
 • monitorizarea permanentă a uzurii conductelor de hidrotransport, măsurându-se periodic grosimea pereților lor (cu atenție deosebită la zonele înclinate și la coturi);
 • supravegherea permanentă a conductelor de hidrotransport, 24 de ore pe zi;
 • realizarea unor amenajări (iaz avarie și jomp cu pompă) pentru golirea completă a conductelor înainte de intervențiile programate;
 • dotarea extremităților conductelor de hidrotransport cu debitmetre pentru detectarea eventualelor scurgeri.

În uzina de retratare:

 • introducerea etapei de distrugere a cianurilor;
 • extinderea bazinelor de retenție ale tancurilor pentru preluarea eventualelor scurgeri de tulbureală;
 • monitorizarea automatizată a parametrilor tehnologici și intervenția automată în proces pentru menținerea acestora în limitele normate la tancurile de leșiere;
 • monitorizarea permanentă a parametrilor de mediu: calitatea aerului și a apei.

La Iazul de decantare Aurul:

 • construirea și automatizarea Stației de epurare;
 • construirea buzunarului de retenție, cu o capacitate de 250.000 mc;
 • modificarea regimului de exploatare a iazului constând în evacuarea permanentă a surplusului de apă pentru menținerea unei cantități minime care să asigure lățimea plajei și garda minimă necesară;
 • monitorizarea continuă a parametrilor de mediu.

Monitorizare

În fiecare dintre punctele în care are loc activitatea Romaltyn sunt prevăzute metodologii specifice de monitorizare și sunt măsurați parametrii care asigură faptul că întregul proces se înscrie în normele stabilite. Prin urmare, sunt prevăzuți a fi analizați acei parametri specifici prin intermediul cărora întregul proces poate fi ținut sub control

Pentru verificarea acestora sunt preconizate măsurători la fiecare 3 ore, de 2 ori pe zi, zilnic sau periodic, conform normativelor în vigoare.