Viziune

Ne propunem să dezvoltăm un proiect modern și eficient de valorificare a deșeurilor miniere, prin adoptarea și implementarea de soluții care permit dezvoltarea sustenabilă, care sunt viabile economic și reprezintă modele de bună practică.

Misiune

Misiunea noastră este implementarea celor mai moderne tehnologii de prelucrare a deșeurilor miniere, punând accent pe calitatea proceselor și maximizarea rezultatelor, respectând întocmai cele mai stricte proceduri de control al calității mediului și sănătății. Ne propunem să răspundem așteptărilor angajaților, comunității și acționarilor în privința eficienței economice și transparenței în activitate, a modului de colaborare și a implicării.

Valori

Credem în asumarea responsabilității, în integritate și transparență, ca elemente cheie în drumul nostru spre excelență și ne ghidăm acțiunile punând accent pe o colaborare deschisă atât în interiorul echipei, cât și în relațiile cu cei din exterior.