SC Romaltyn Mining SRL recunoaște și respectă dreptul persoanelor la confidențialitatea datelor cu caracter personal. Vă informăm că datele de contact pe care decideți să ni le funizați sunt „date cu caracter personal”, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 din România.

Politica de confidențialitate a Romaltyn Mining se aplică colectării, folosirii, dezvăluirii și protejării informațiilor personale pe care decideți să le furnizați.

Vă rugăm să citiți următoarele, pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate și practicile noastre privind datele personale.

De ce colectăm date cu caracter personal?

Colectăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și responsabilităților sociale, conform normelor româneşti și internaționale; de exemplu, date cu caracter personal sunt colectate pentru a ne asigura că publicul este deplin informat și implicat în anumite etape ale proiectului;

  • în vederea implicării părților interesate în aspectele dezvoltării proiectului, în funcţie de necesități.

Cum putem folosi aceste informații?

Aceste date sunt folosite, conform celor indicate mai sus, în diferite scopuri. Câteva exemple specifice includ:

  • furnizarea de informații cu privire la activitățile în desfășurare ale Romaltyn Mining;
  • posibilitatea invitării dvs. la activități viitoare de implicare a persoanelor interesate în evoluția proiectului și a informării dvs. cu privire la sugestiile pe care le-ați avut;
  • respectarea legislației referitoare la participarea publică, care prevede că publicul interesat să fie consultat pe parcursul proiectului.

Ce informații colectăm?

În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, cu diverse ocazii, Romaltyn Mining vă poate solicita date care să ne permită să vă contactăm, cum ar fi: numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală, etc.

Acest lucru se poate întâmpla când vizitați site-ul nostru, cu ocazia discuțiilor personale cu angajații noștri, cu ocazia înregistrării participării la un workshop sau întâlnire publică, participării la un chestionar sau la orice altă activitate de participare publică. Anumite informații despre computerele celor care accesează website-ul sunt colectate automat (vezi mai jos).

„Cookies” – așa cum este o practică obișnuită pentru site-urile multor societăți, și site-ul Romaltyn Mining folosește „cookies” și alte tehnologii pentru a ne ajuta să înțelegem care părți ale site-ului sunt cele mai populare, ce anume accesează vizitatorii noștri pe site și cât timp petrec acolo. Folosim tehnologii cum ar fi „cookies” pentru a studia eficacitatea comunicațiilor cu vizitatorii noștri, în vederea îmbunătățirii constante a site-ului nostru.

Informații de tip „Log” – serverele noastre înregistrează automat informațiile pe care le trimite serverul dvs. atunci când vizitați site-ul nostru. Aceste înregistrări pot include informații referitoare la căutarea (electronică) pe web, adresa IP, tipul de „browser”, limbajul „browserului”, data și ora căutării dvs. și una sau mai multe „cookies” care pot identifica în mod unic „browserul” dvs.

Informații privind „user”-ul – când trimiteți un email sau folosiți alt tip de comunicare cu Romaltyn Mining, putem stoca aceste informații pentru a putea procesa cererile dvs., a le răspunde și pentru a ne îmbunătăți serviciile și activitățile.

Securitatea informațiilor

Tratăm securitatea informațiilor dvs. în mod foarte serios, motiv pentru care luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date, sau a modificării, dezvăluirii și/sau distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate. De asemenea, se impun măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Accesul la datele personale este permis numai angajaților autorizați ai Romaltyn Mining sau ai entităților din același grup, cărora le sunt necesare aceste date în vederea operării, dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor noastre. Aceste persoane sunt obligate să păstreze confidențialitatea, fiind instruite cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Integritatea datelor

Romaltyn Mining procesează date personale doar în scopul pentru care au fost colectate și conform acestei Politici. Revizuim practicile noastre de colectare, stocare și procesare de date pentru a ne asigura că procesăm, colectăm și stocăm numai acele date necesare pentru furnizarea sau îmbunătățirea serviciilor și activităților noastre. Luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt corecte, complete și actuale, dar depindem de utilizatorii noștri pentru a ne furniza date actualizate sau pentru a corecta datele lor personale acolo unde este necesar.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, respectiv ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. Romaltyn Mining S.R.L., o societate constituită conform legislației din România, cu sediul social în Baia Mare, str. Victoriei nr. 77 B, cod unic de înregistrare (CUI) RO19064722, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J24/1506/2006, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Prin completarea datelor, dumneavoastră vă exprimați acordul expres şi neechivoc ca orice date cu caracter personal, precum și orice alte informații furnizate de dumneavoastră, cuprinse în formularul de înscriere la evenimentele organizate de Romaltyn Mining, să fie procesate și folosite de Romaltyn Mining.

Romaltyn Mining garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților la evenimentele organizate de Romaltyn Mining. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestor evenimente nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepţia împuterniciților Romaltyn Mining pentru prelucrarea de date personale şi cu excepția cazurilor în care trebuie să respecte obligațiile impuse de legislaţia în vigoare.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:

(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului de date personale, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate.

(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la operator la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu dumneavoastră sunt sau nu prelucrate de către acesta.

(iii) Dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.