Considerăm siguranța și securitatea în muncă două elemente fundamentale pentru desfășurarea în condiții optime a activității noastre. Din acest motiv, am dezvoltat și implementat o politică bine structurată privind Securitatea și Sănătatea în Muncă.

Prin acesta, ne asumăm angajamentul de a proteja sănătatea și siguranța angajaților noștri, a colaboratorilor și a vizitatorilor.

Procedurile, îmbunătățite și actualizate periodic, sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare și sunt cuprinse în ghidul de instruire al angajaților, colaboratorilor și vizitatorilor.