Ne asumăm, la finele procesului de producție, ecologizarea terenurilor aferente activității noastre: terenul de sub Iazul Central, traseul de conducte, Uzina de Retratare a Sterilelor și Iazul de decantare Aurul, precum și monitorizarea lucrărilor de ecologizare, pe o perioadă de 30 ani.

Suma alocată pentru lucrările de dezafectare a facilităților industriale, ecologizare a perimetrelor miniere, protecție socială și monitorizare post închidere se ridică la peste 10.000.000 USD.

Ecologizarea implică:

  • dezafectarea completă a construcțiilor;
  • îndepărtarea solului superficial, nivelarea și acoperirea cu sol vegetal a tuturor suprafețelor, care însumează aproximativ 165 ha de teren;
  • însămânțare cu iarbă și arbuști;
  • fertilizarea suprafețelor.

Un proces asemănător a avut loc după exploatarea Iazului Meda, evoluția acestuia putând fi urmărită aici.