Pentru siguranţa în exploatare a conductelor se au în vedere următoarele aspecte:

  • grosimea peretelui conductei de transport steril să fie corespunzătoare pentru a rezista la eforturile mecanice ale conductei
  • eforturile din solicitările hidraulice, combinate cu cele de dilatare – contractare să fie preluate de elementele de compensare ale reţelei (puncte fixe, suporţi mobili, compensatori de dilataţie);
  • realizarea unor amenajări care să permită golirea completă a conductelor înainte de intervențiile programate.