Romaltyn exclude varianta relocării uzinei pentru a-și continua activitatea.
Recent, în media băimareana, au fost vehiculate speculații privind relocarea uzinei Romaltyn ca o soluție posibilă pentru impasul creat prin hotărârea Consiliului Local al Primariei Baia Mare de a schimba destinația terenului pe care se desfășoară activitatea uzinei. (HCL 120/ 12.04.2013.)
Pentru clarificare și bună informare, precizăm:
1. Romaltyn nu poate lua în calcul relocarea atât din motive juridice care țin de existența licenței de exploatare, dar și pentru că nu este economic fezabil.

  • Romaltyn are licența pentru actuala poziționare. Licența de exploatere în concesiune nr 1/1998, aprobată prin HG 437 din 03.06.1999, și prelungită potrivit legii succesiv prin acte adiționale pâna în 2017, reglementează clar caracterul industrial al zonei, inclusiv al perimetrului în care este amplasată uzina.
  • Varianta mutării uzinei este total exclusă și din rațiuni economice. Durata de desfășurare a proiectului ar crește în cazul relocării cu aproximativ patru ani, ca urmare a refacerii întregului proiect de exploatare și reluării tuturor procedurilor legale în vederea obținerii aprobărilor de construcție și funcționare.
  • Mai mult, relocarea unei activitați implică, de asemenea, costuri mai mari decât cele pentru o construcție de la zero. În cazul Romaltyn, estimările noastre arată o creștere a costurilor cu cca 30 milioane de dolari în cazul relocării, ceea ce ar face proiectul total nefezabil.

2. Romaltyn își reafirmă poziția de totală deschidere în relația cu autoritățile locale și va continua să facă toate demersurile legale pentru obținerea integrală a documentației necesare pentru continuarea programului investițional și punerea în funcțiune a uzinei.