SC ROMALTYN MINING SRL, cu sediul in Baia Mare, str. Victoriei, nr. 77B, jud. Maramures, titular al proiectului “Dezafectare statie var” amplasata in Baia Mare, str. Victoriei, nr. 77B, jud. Maramures, anunta publicul interesat asupra luarii Deciziei Etapei de Incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Maramures: “nu se supune evaluarii impactului si nu se supune evaluarii adecvate”, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul mai sus mentionat.
Proiectul Deciziei Etapei de Incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16.30, iar vineri intre orele 8 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmmm.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la Proiectul Deciziei Etapei de Incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt in presa.