COMUNICAT

Procedura de obținere de către S.C. ROMALTYN MINING S.R.L. a autorizației integrate de mediu a fost suspendată, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a tuturor litigiilor cu administrația locală.
Aceste litigii vizează anularea unor acte administrative care împiedică obținerea Certificatului de urbanism din partea Consiliului Județean Maramureș, necesar pentru efectuarea unor lucrări menite să crească gradul de securitate în funcționare al Uzinei de retratare a sterilelor, respectiv să contribuie la îmbunătățirea parametrilor de mediu.
Ca urmare a faptului că soluționarea litigiilor în cauză trenează, societatea noastră nu s-a putut încadra în termenul acordat de către Agenția pentru Protecția Mediului (A.P.M.) Maramureș pentru revizuirea/completarea documentației de solicitare a autorizației integrate de mediu depuse în anul 2007.
Obligativitatea deținerii Certificatului de urbanism emis de Consiliul Județean Maramureș pentru lucrările sus-menționate, este prevăzută de art. 8 din Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 2010, fiind menționată și în adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 17181/CL/07.01.2016, respectiv în adresa A.P.M. Maramureș nr. 9000/9001/ 02.02.2016.
În aceste condiții, la data de 12.04.2016 A.P.M. Maramureș a emis Decizia nr. 154, prin care se respinge documentația de solicitare a autorizației integrate de mediu depusă de către S.C. Romaltyn Mining S.R.L. în anul 2007, urmând ca, după rezolvarea în instanță a litigiilor și obținerea Certificatului de urbanism, aceasta să fie redepusă, cu respectarea tuturor cerințelor legislației în vigoare.

ROMALTYN MINING S.R.L.