Curtea de Apel Cluj a admis recursul declarat de Romaltyn Mining SRL împotriva încheierii civile nr. 849/21.03.2014, pronunţată în dosarul nr. 4377/84/2013 al Tribunalului Sălaj și a dispus admiterea cererii formulate de reclamanta recurentă. În consecinţă a fost suspendată executarea HCL nr. 120/2013 emisă de Consiliul Local Baia Mare, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 4377/84/2014 aflat pe rolul instanței la Tribunalul Sălaj, privind anularea HCL 120/2013. Decizia este definitivă şi executorie si a fost pronunţată în şedinţa publică din 11.09.2014.